ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν εξήντα δύο (162) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Δείτε εδώ ——-> προκήρυξη  ΠΗΓΗ:http://www.dsa.gr Συνέχεια