Ολομ.ΣτΕ:Υποχρεωτικά δωρεάν η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης – δυνατότητα πρόβλεψης καταβολής διδάκτρων περιορισμένου ύψους μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές υπό ειδικές προϋποθέσεις
Αποφάσεις / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ολομ.ΣτΕ:Υποχρεωτικά δωρεάν η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης – δυνατότητα πρόβλεψης καταβολής διδάκτρων περιορισμένου ύψους μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές υπό ειδικές προϋποθέσεις

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 2411/2012 απόφαση απέρριψε στο σύνολο την αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 24528/Β7/11-5-2009 αποφάσεως του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ, 990/26-5-2009, τ. Β) κατά το μέρος που με αυτήν ορίστηκε στο άρθρο 11 παρ. 2 ότι το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης … Συνέχεια