ΠΟΛ για τη μεταβολή των εργασιών και της σύνθεσης προσωπικών εταιρειών
Αναλύσεις / Ερμηνεία / Κυβέρνηση / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Πρακτική εφαρμογή

ΠΟΛ για τη μεταβολή των εργασιών και της σύνθεσης προσωπικών εταιρειών

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε απόφαση που αφορά την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, εάν για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσουν ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει στην εταιρεία μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον, μέσα σε δύο μήνες, δε … Συνέχεια

Ενημέρωση για τη νέα διαδικασία κατάθεσης σήματος
Άσκηση επαγγέλματος / ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / Κυβέρνηση / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Πρακτική εφαρμογή

Ενημέρωση για τη νέα διαδικασία κατάθεσης σήματος

Από την 11-10-2012) εφαρμόζεται η νέα διαδικασία κατάθεσης σήματος, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012). Εφιστάται η προσοχή των συναδέλφων που θα προσέλθουν στη Γεν. Γραμ. Εμπορίου (πλατεία Κάνιγγος) για να καταθέσουν σήμα εντολέως τους, τόσο στη συμπλήρωση των νέων εντύπων Δήλωσης Κατάθεσης Εθνικού Σήματος (βλ. σχετικές Οδηγίες www.gge.gr) και στην υποβολή του πρωτοτύπου … Συνέχεια