ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, κλπ)

William Schabas για τη Σύμβαση για τη γενοκτονία: η μεγάλη σημασία αυτής της διεθνούς σύμβασης ανάγεται στο γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο νομικό κείμενο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεύτερον στο ότι συνέβαλε ριζικά στην ενίσχυση του Διεθνούς Ποινικού  Δικαστηρίου καθώς ορίζει πώς, αλλά κυρίως πού θα διώκεται ο δράστης της Γενοκτονίας. Συγκεκριμένα πριν … Συνέχεια