Γενική Συνέλευση / ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ / Ε.Α.Δ. / ΕΚΛΟΓΕΣ / Συνδικαλισμός / Σύλλογοι

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.; ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Το θέμα τής οικονομικής διαχείρισης των τελευταίων ετών (2011-2013) στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και είναι από τα κύρια θέματα τής προεκλογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους υποψήφιους στις εκλογές τού Δ.Σ.Α. Εδώ και καιρό φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Διαβάστε τα παρακάτω: 

Α) Το καλοκαίρι του 2013 συνάδελφοι ξεκίνησαν μια προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση και την οικονομική κατάσταση στο Δ.Σ.Α., δεδομένου ότι τα πράγματα έδειχναν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.

1) Συγκεκριμένα ξεκίνησε μία προσπάθεια συλλογής υπογραφών για μία ανοικτή επιστολή η οποία είχε ως εξής:

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προτάσεις μέτρων και ενεργειών για την οικονομική ελάφρυνση των δικηγόρων

και αιτήματα για σχετική ενημέρωσή τους

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Δεδομένου ότι η οικονομική δυνατότητα του μέσου Δικηγόρου Αθηνών έχει πληγεί από την δεινή κυβερνητική φοροεισπρακτική πολιτική, την συμπίεση των αμοιβών λόγω της μείωσης των εισοδημάτων των εντολέων και του τζίρου των εταιρειών, την δραστική μείωση της δικηγορικής ύλης, τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, το υψηλό κόστος ζωής κτλ., ο Δικηγορικός Σύλλογος οφείλει, προκειμένου να σταθεί αληθής αρωγός και υπηρέτης του Δικηγόρου να συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση και την προάσπιση των δικαίων του με το α) να εξορθολογίσει τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες του, ώστε, με την σειρά του να μειώσει τις απαιτήσεις του έναντι των μελών του, β) να κινηθεί δυναμικά για να διασφαλίσει ένα minimum βιοτικού επιπέδου των μελών του μέσα στην δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, αντάξιο του κοινωνικού status του Δικηγόρου, γ) να διαφυλάξει την προοπτική οικονομικής ανάπτυξης των δικηγόρων στο μέλλον και δ) να διασφαλίσει την ισχυρή παρουσία/παρέμβαση του δικηγορικού σώματος στην ελληνική κοινωνία.

Α. Συγκεκριμένα, κατά την γνώμη μας οι ακόλουθες περικοπές είναι απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να εξορθολογισθούν οι δαπάνες του Συλλόγου:

α.Να μειωθεί η ετήσια συνδρομή του μέλους ως εξής:

ΑΠΟ
0-5 έτη
85 €
ΣΕ
50 €
5-10 έτη
123 €
75 €
10-20 έτη
152 €
100 €
20 -30 έτη
167 €
125 €
30 και άνω έτη
152 €
100 €

β.Να υποδιπλασιασθεί το κόστος της έκδοσης πιστοποιητικού – ιστορικού μέλους από το Μητρώο του Συλλόγου μας.

γ.Να περιορισθεί η εκτύπωση των φυλλαδίων, αφισσώνκαι κάθε λογής ενημερωτικών εντύπων για εκδηλώσεις μόνον σε εκείνες που αφορούν σε σημαντικά νομικά θέματα ή θέματα που αφορούν στους συναδέλφους και όχι σε πολιτιστικά ή εκδηλώσεις δικαιοπολιτικού περιεχομένου που οργανώνονται από άλλους φορείς.

γ.Να περικοπούν οι εκδηλώσεις που συνεπάγονται έξοδα catering κτλ. κατά 50%.

δ.Να καταργηθεί η εκτύπωση και διανομή του περιοδικού “Το Βήμα του Δικηγόρου”, δεδομένου ότι η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας είναι και πιο εύχρηστη και πιο έγκαιρη για την ενημέρωση των συναδέλφων. Άλλως τε συνιστά περιττή επιβάρυνση από την στιγμή που δεν υποστηρίζεται οικονομικά από χορηγό.

ε.Να περικοπεί η διοργάνωση χορωδιών και εορτών.

στ.Να μειωθεί το εν γένει λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών του ΔΣΑ στις απολύτως αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των ζωτικών λειτουργιών του.

Β.Να εφαρμοστεί πλήρως ο θεσμός της λογοδοσίας προς τα χιλιάδες μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου.

α. Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν οι διατάξεις του ΔΣΑ περί έγκρισης της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση εξακολουθούν να ισχύουν, όπως προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων στο άρθρο 200 παρ. β΄ με υποβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμών προς έγκριση. Ως μέλη του ΔΣΑ πρέπει να γνωρίζουμε πως αξιοποιείται η ετήσια εισφορά 22.000 και άνω εγγεγραμμένων ενεργών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και οι λοιπές κρατήσεις επί των γραμματίων προκαταβολής υπέρ του Συλλόγου.

β. Θα θέλαμε να μάς γνωρίσετε αν ο Σύλλογός μας έχει συμμορφωθεί με την διάταξη του νέου άρθρου 203 του Κώδικα Δικηγόρων (Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 14/2.2.2012):

«3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ` έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ` αυτών αποφάσεις.»

γ. Δεδομένου ότι τα ποσά που εισπράττει ο Σύλλογος από τις προεισπράξεις και τις ετήσιες εισφορές δεν είναι πλέον αμελητέα για τον μέσο μάχιμο δικηγόρο, θεωρούμε επιβεβλημένο να έχουμε εγγυήσεις χρηστής διαχείρισης αυτών των ποσών. Επομένως, θα θέλαμε να μάς γνωρίσετε ποιο είναι το εφαρμοζόμενο καθεστώς λογοδοσίας για τα ποσά αυτά και πώς δύναται να έχει άμεση και εύκολη ενημέρωση το κάθε μέλος του Συλλόγου μας.

δ. Θεωρούμε επιβεβλημένη την δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε το δικηγορικό σώμα να έχει θεσμικά κατοχυρωμένη ενημέρωση των αποφάσεων που λαμβάνονται για λογαριασμό του.

ε. Τέλος, θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν τα ποσά των προμηθειών του Συλλόγου μας εμφανίζονται στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr, όπως προστάζει ο Νόμος.

Γ.Λογοδοσία της Επιτροπής Μητρώου του Συλλόγου αναφορικά με την εκκαθάριση αυτού

Δεδομένου ότι η εγγραφή στο Μητρώο προσώπων που δεν ασκούν την δικηγορία επιβαρύνει το μέρισμα και αλλοιώνει την βούληση του μαχόμενου δικηγορικού σώματος, αφού έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και οι «τύποις» δικηγόροι, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν έχει αποδώσει καρπούς η διαδικασία εκκαθάρισης μητρώου.

Δ.Αναβάθμιση του έργου της Νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου μας υπέρ του κλάδου μας

Να αναβαθμισθεί η Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου προς την κατεύθυνση χρηματοδότησης δικαστικών αγώνων υπέρ των συμφερόντων του κλάδου. Π.χ. να πληρώνει ο Συλλογος τα παράβολα και τα λοιπά έξοδα των δικαστικών αγώνων και η νομική του υπηρεσία να αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις συναδέλφων που αφορούν σε αμοιβές τους ή διαφορές τους με την Διοίκηση ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Ε.Να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες προς τις Διοικήσεις των Τομέων Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) – Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) και Υγείας και Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠΔΑ) του Ασφαλιστικού Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) :

α. Να μειωθεί το ύψος των παραβόλων διορισμού και προαγωγών που είναι υποχρεωμένος ο Δικηγόρος να καταβάλει εφ’ άπαξ.

β. Να μειωθούν οι ετήσιες ασφαλιστικές μας εισφορές προς τα Ταμεία, δεδομένου ότι η οικονομική βάση, επί της οποίας υπολογίζονται, έχει μειωθεί νομοθετικά.

γ. Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων στο γραμμάτιο προκαταβολής να ονομαστικοποιηθούν υπέρ του προσώπου που τής καταβάλλει, προκειμένου να τις συμψηφίζει κατά την ετήσια καταβολή των εισφορών.

δ. Να γίνουν ενέργειες της Διοίκησης του Συλλόγου μας για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των μελών προς τους Τομείς Υγείας και Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠΔΑ) του ΕΤΑΑ, το οποίο έχει παρανόμως κηρύξει εδώ και ενάμιση χρόνο άτυπη παύση πληρωμών, με την απαίτηση του Ταμείου για καταβολή των ετήσιων εισφορών μας προς αυτό, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις μας από υγειονομικές δαπάνες είναι ομοειδείς και δύνανται να βεβαιωθούν εγγράφως από το Ταμείο και νομίμως να συμψηφισθούν.

ΣΤ.Να εξορθολογισθεί η συμμετοχή του Συλλόγου μας στον θεσμό της Άσκησης:

α. Να καθιερωθεί τακτικό πρόγραμμα σεμιναρίων που θα είναι προσβάσιμα και μέσω διαδικτύου μετά από μαγνητοσκόπησή τους.

β. Να μειωθεί το ποσό των εξέταστρων από 60 σε 40 ευρώ.

γ. Να ενισχυθεί το κύρος των εξετάσεων για την λήψη της άδειας του Δικηγόρου i) με την αυστηρότερη επιτήρηση κατά την διενέργεια τους και ii) με την δημοσίευση των απαντήσεων στα εξετασθέντα θέματα.

Η.Να ασκηθούν πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την μείωση των εισακτέων στις Νομικές Σχολές ούτως ώστε αφ’ ενός να ενισχυθεί η ποιότητα των σπουδών και αφ’ ετέρου να περιορισθεί το φαινόμενο του υπερπληθωρισμού των υποψηφίων δικηγόρων.

Η κρίση είναι ευκαιρία, όταν εγκαίρως λαμβάνονται μέτρα για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της. Ει δ’ άλλως καταλήγει απλώς μια βάναυση και άσκοπη τιμωρία δίχως όφελος για κανένα. Η συνέχιση της ίδιας πορείας από την ηγεσία του Συλλόγου μας, ωσάν να μην έχει αλλάξει τίποτε, συνιστά ανεπίτρεπτη ολιγωρία, αν όχι συνενοχή στην σταδιακή καταστροφή του κλάδου μας.»

ΠΗΓΗ – http://www.lawyersvoice.gr

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ 

Η παραπάνω ανοικτή επιστολή συντάχθηκε από τους συναδέλφους Θεόδωρο Ορέστη Σκαπινάκη και Χρήστο Κλειώση και υπογράφτηκε από τουλάχιστον 115 συναδέλφους. Κατατέθηκε δε στον ΔΣΑ στις 24.7.2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 8641. Όμως δεν υπήρξε η παραμικρή απάντηση – ενημέρωση, όπως οι ίδιοι οι συνάδελφοι ενημέρωσαν μέσω του συναδελφικού ιστολογίου http://www.lawyersvoice.gr , δημοσιοποιώντας ταυτόχρονα, με επιφύλαξη, κάποια στοιχεία που ήρθαν σε γνώση τους ανεπίσημα. Συγκεκριμένα ανέφεραν τα εξής:

«Με προηγούμενη επιστολή μας, που συνυπογράφηκε από 115 συναδέλφους και πρωτοκολλήθηκε στις 24.7.2013 στην Γραμματεία του ΔΣΑ, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ να μάς γνωστοποιήσει ορισμένα από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στα πλαίσια ενός δημοκρατικού ελέγχου. Γιατί είναι απαραίτητο, πριν κριθεί θετικά ή αρνητικά μια διοίκηση, να έχει δώσει στην δημοσιότητα πλήρη στοιχεία σχετικά με τα πεπραγμένα της. Και τέτοια είναι κατ’ εξοχήν τα στοιχεία προϋπολογισμού ή απολογισμού.

Άλλωστε, υπήρχε και σχετική νομοθετική πρόβλεψη κατά την υποβολή της επιστολής μας. Με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/2.2.2012) οριζόταν ότι:
«3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ’ έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ’ αυτών αποφάσεις.». Πλέον το άρθρο 95 παρ. 1 περ. ια) του Νέου Κώδικα Δικηγόρων ορίζει ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του ΔΣ του Συλλόγου μας και υποχρέωσή του, δεδομένου ότι ο Σύλλογός μας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής (βλ. άρθρ. 89 παρ. 1 ΝΚωδΔικ) και ορίζεται από το άρθρο 2 παρ. 4 περ. 6) του ν. 3861/2010 ότι πρέπει να δημοσιεύονται οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες των ΝΠΔΔ στην Διαύγεια.
Παρ’ όλα αυτά εισπράξαμε μια παγερή αδιαφορία, που αποδεικνύει ότι, παρά την είσοδο της Ελλάδας στον 21ο αιώνα και παρά την μεγάλη και πολυετή κρίση, τα όργανα του ΔΣΑ δεν έχουν εξοικειωθεί με αιτήματα που είναι ήδη αυτονόητα θεσμικά κεκτημένα σε κράτη του πολιτισμένου κόσμου, όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ελάχιστη ευγένεια να απαντάς εγγράφως σε ένα επίσης έγγραφο ερώτημα, εφ’ όσον το τελευταίο είναι σαφές, ορισμένο, εύλογο και νόμιμο.

Για αυτόν τον λόγο, προσπαθώντας να μείνουμε συνεπείς, τουλάχιστον στους εκατοντάδες συναδέλφους, που ρητώς ή σιωπηρώς υποστήριξαν αυτή την επιστολή,  δημοσιεύουμε σήμερα κάποια από τα στοιχεία που ήρθαν σε γνώση μας:

Προϋπολογισμός ΔΣΑ 2011 – Απολογισμός 2010
Προϋπολογισμός ΔΣΑ 2012 – Απολογισμός 2011
Προϋπολογισμός ΔΣΑ 2013 – Απολογισμός 2012

Θα ζητήσουμε από όλους όσοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την διαφύλαξη των δημοκρατικών αρχών, να τις εφαρμόσουν και σε αυτή την περίπτωση: Αφού διαβάσουν προσεκτικά και μελετήσουν τα έγγραφα, να παραγάγουν γόνιμη κριτική επί των πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης του ΔΣΑ. Ούτε αγιοποιήσεις ούτε λίβελοι συγχωρούνται. Είναι, ωστόσο, κάτι παραπάνω από αναγκαία μια ψύχραιμη κριτική της πραγματικότητας των τριών (3) τελευταίων ετών, που, δυστυχώς, κατά τύχη έρχεται σήμερα για πρώτη φορά στην δημοσιότητα.
Αυτά τα απλά, αλλά τόσο κρίσιμα στοιχεία για την διαμόρφωση της κοινής γνώμης πρέπει να είναι δημόσια, ώστε να τα ελέγχουμε και να τα σχολιάζουμε όλοι μας. Γιατί αλλιώς τίποτε δεν μπορεί να βελτιωθεί. Ελπίζουμε στο μέλλον οι επόμενες διοικήσεις του ΔΣΑ να είναι συνεπείς σε αυτή την ηθική, πολιτική και νομική υποχρέωση απέναντι στα μέλη του.
Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε σύντομα με νέο άρθρο, στο οποίο θα προβαίνουμε σε ενδελεχή σχολιασμό των στοιχείων που δημοσιεύουμε σήμερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δημοσιευόμενα έγγραφα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν είναι όντως οι υπογεγραμμένοι Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί των ετών 2010 – 2013, εφ’ όσον δεν φέρουν τις αρμόδιες υπογραφές.

Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

Χρήστος Κλειώσης»

ΠΗΓΗ – http://www.lawyersvoice.gr

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ.

2) Πέρα από την παραπάνω πρωτοβουλία υπήρξε και άλλη μία, η οποία αφορούσε το αίτημα πληροφόρησης του κόστους των εκδόσεων του Δ.Σ.Α. :

«Αίτημα πληροφόρησης κόστους εκδόσεων ΔΣΑ

* Tασιόπουλος Σταύρος & Αργυρόπουλος Γιώργος

Στις 22/7/2013 κατατέθηκε το παρακάτω αίτημα, αναφορικά με το θέμα των εκδόσεων του ΔΣΑ, τον αριθμό των αντιτύπων και το κόστος αυτών. Κρίνουμε ότι γενικά είναι σημαντικό ο ΔΣΑ να αποτελεί φορέα συσπείρωσης των δικηγόρων και ιδίως των νέων συναδέλφων, όταν με τις μελλούμενες ρυθμίσεις ο ΔΣΑ αποκτά πλέον τυπικό χαρακτήρα και διατηρεί έναν καθαρά εισπρακτικό ρόλο.

Με τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Δικηγόρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισόδου στο επάγγελμα, η εγγραφή σε έναν Δικηγορικό Σύλλογο έχει καθαρά χωρικό χαρακτήρα, επίσης με τη δυνατότητα διαφήμισης καθώς και της ίδρυσης παραρτημάτων δικηγορικών εταιριών πλέον το επάγγελμα του δικηγόρου υφίσταται πλήρως εξατομικευμένο και η ύπαρξη συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης όπως οι Σύλλογοι, αποκτούν τυπικό χαρακτήρα.

Οι αρμοδιότητες που μένουν στους Συλλόγους είναι η είσπραξη ποσών για παράβολα δίκης και λοιπών αιτημάτων, καθώς και ο Πειθαρχικός Έλεγχος, ενώ το όλο κλίμα οδηγεί στην κατάργηση και των παραβόλων με τη διατήρηση μόνον παραβόλων προς όφελος του Δημοσίου που θα μπορούν να κοπούν από Τράπεζα. Δηλαδή το επάγγελμα οδηγείται σε πλήρη εξατομίκευση αν και συνεχίζεται ο αναχρονισμός του επαγγελματικού ασυμβίβαστου ένεκα λειτουργήματος (άμισθος δημόσιος λειτουργός), παρ’ όλες τις φορολογικές απαιτήσεις του Κράτους, όπως το πρόσφατο τέλος επιτηδεύματος.

Την ίδια ώρα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα κάνουν λόγο για 8.497 συναδέλφους χωρίς καμία παράσταση και περίπου για 6.000 από 1 ως 10 παραστάσεις, δηλαδή σε σύνολο 20000 περίπου το 70% υπολειτουργεί επαγγελματικά, και ταυτόχρονα υφίσταται υπερσυγκέντρωση ύλης σε γραφεία αναφορικά με υποθέσεις του Δημοσίου και Τράπεζες. Παράλληλα ο ΔΣΑ ανακοίνωσε μέρισμα α’ εξαμήνου 2013, το ποσό των 50 ευρώ, όταν η ανανέωση της ταυτότητας το υπερβαίνει κατά πολύ.

Σε όλη αυτή την κατάσταση η διοίκηση του ΔΣΑ στέκει ”αντιμνημονιακά” στο δημόσιο λόγο της ενώ παράλληλα στα του οίκου της, παρατηρεί ανίκανη (δοκιμάζοντας ενίοτε αποχές αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία) τις διάφορες ρυθμίσεις ως απλός παρατηρητής, συνεχίζοντας απλά την είσπραξη παραβόλων. Σε όλο αυτό το σκηνικό η παρούσα διοίκηση έχει προβεί σε εκδόσεις σχετικές με την τεκμηρίωση του ”αντιμνημονιακού” της αγώνα με τα χρήματα των συναδέλφων, μοιράζοντας γενικώς αντίτυπα ανά χιλιάδες χωρίς να έχει πληροφορήσει σχετικά για το κόστος αυτών.

Οι συνάδελφοι και ιδίως οι νεότεροι ξέρουν καλά την πραγματικότητα (η εκλογική αποχή είναι μια απόδειξη) επίσης ξέρουν πως μοιάζει μάταιη η ενασχόληση με ζητήματα όπως το ασφαλιστικό μας, όταν η διοίκηση μοιράζει Ποινικούς Κώδικες. Επίσης βιώνουν και αυτοί όπως όλοι οι εργαζόμενοι τα βάρη αποπληρωμής του δημοσίου χρέους και τις επιπτώσεις των, καθαρά εισπρακτικών προς όφελος των δανειστών, Μνημονίων.

Με αυτό το σκεπτικό και κατόπιν διαλόγου με διάφορους συναδέλφους κατατέθηκε το παρακάτω αίτημα ως μια ελάχιστη προσπάθεια διάσωσης του κύρους του ΔΣΑ, διότι με βάση τα δεδομένα μέχρι το τέλος της 10ετίας οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα έχουν διακοσμητικό χαρακτήρα (τί σημαίνει αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση). Καλούμε όσους συμφωνούν να το συνυπογράψουν, όσοι διαφωνούν προφανώς αντιλαμβάνονται αλλιώς τα πράγματα και όσοι αδιαφορούν ας μην έχουν ύστερα απαιτήσεις για τα κακώς κείμενα.

Παρακάτω το αίτημα και για υπογραφές τα mail: st.tasiopoulos@gmail.com και argiropoulos.giwrgos@gmail.com»

αίτημα-για-εκδόσεις-ΔΣΑ-22-7-13-2

ΠΗΓΗ – http://www.judex.gr

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ. 

Β) Αντιδράσεις και καταγγελίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α.

1) Το Σεπτέμβριο του 2013 ο σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, κ. Γιώργος Μαραγκός, που είχε εκλεγεί με την παράταξη Αυτόνομοι Μαχόμενοι Δικηγόροι το 2011, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Στη σχετική ανακοίνωση εκφράζει, μεταξύ άλλων, και λόγους δυσαρέσκειας για την κακοδιοίκηση του συλλόγου αναφορικά με τα οικονομικά:

«Κύριε Πρόεδρε,
Σας ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από μέλος του Συμβουλίου του ΔΣΑ, διότι διαφωνώ με σημαντικά θέματα διοικήσεως του ΔΣΑ.

Θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι η διαπίστωσή μου μετά από παρουσία μου δύο ετών και πλέον στο Σύλλογο είναι ότι δεν επιλύθηκαν σημαντικά θέματα θεσμικά και άλλα που αφορούν την καθημερινότητα, αλλά ούτε και έγινε προσπάθεια να αντιμετωπισθούν χρονίζοντα προβλήματα, που σας έχω ήδη γνωστοποιήσει.

Επίσης, σας δηλώνω ότι η παράταξή μας αρνείται να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2014 και να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του 2013Αρνούμεθα να εγκρίνουμε νέες δαπάνες προσλήψεων, δαπάνες διαφόρων συνεργατών σας, δαπάνες για συνεχείς εκδόσεις και άλλα κονδύλια, τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαία και για τα οποία ουδέποτε έλαβε γνώση το Συμβούλιο και συνακόλουθα η παράταξή μας. 

Επίσης, αφόρητη είναι η κατάσταση στην πρώην Σχολή Ευελπίδων με το συνωστισμό αλλοδαπών δήθεν μεταφραστών, ορισμένοι από τους οποίους δε γνωρίζουν ούτε γραφή και ανάγνωση κι έχοντας αναλάβει καθήκοντα μεταφραστή με πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά, επιδίδονται σε άγρα πελατών συνεργαζόμενοι με τη γνωστή μαφία των δικαστηρίων, έχοντας ξεπεράσει κάθε όριο θράσους, φέρνοντας το Σύλλογο σε ανυποληψία.

Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς τον αποκλεισμό μου από οποιαδήποτε δραστηριότητα του Συλλόγου, λ.χ. από επιτροπές, από το πειθαρχικό συμβούλιο και από άλλες συλλογικές δράσεις, τον εκλαμβάνω ως επιθυμία σας να μην έχετε καμία συνεργασία με το πρόσωπό μου. Ίσως με τον αντικαταστάτη μου να έχετε καλύτερη συνεργασία…
Η παράταξή μας, της οποίας είμαι επικεφαλής, είχε την πεποίθηση ότι οι μαχόμενοι δικηγόροι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν την κρίσιμη αυτή εποχή, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός μας. Ποτέ δεν είχαμε τη φιλοδοξία να εγκατασταθούμε στο ΔΣ ως μόνιμοι συνδικαλιστές δεκαετιών.

Κύριε Πρόεδρε, σας καλώ να μην προχωρήσετε εις την ανοικοδόμηση του περίφημου οικοπέδου ΠΑΡΚΙΝΓΚ, αλλά να ενισχύσετε τους νέους δικηγόρους, όπως είχαμε αποφασίσει, καλύπτοντας λχ δαπάνες βρεφονηπιακών σταθμών κλπ.

Τέλος, νομίζω ότι η ΓΣ είναι συλλογικό όργανο και πεδίο μάχης δια τα συμφέροντα των δικηγόρων, εφόσον αυτοί οδηγούνται με ομοψυχία, χωρίς να υπάρχει διάσταση μεταξύ του σώματος και της Διοίκησης.

Αποχωρώντας σας εκφράζω την πικρία μου δια την πλήρη αδιαφορία του ΔΣ, όσο διήρκεσε η φοβερή περιπέτεια της υγείας μου, η οποία όπως φάνηκε από την έλλειψη ενδιαφέροντος, δε συγκίνησε κανέναν.

Εύχομαι καλή επιτυχία εις το έργο του Συμβουλίου και εφόσον χρειάζεσθε την ηθική υποστήριξή μου στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, θα είμαι στη διάθεσή σας.

Αθήνα, 9/9/2013
Ο δηλών
Γεώργιος Μαραγκός»

ΠΗΓΗ – http://www.lawyersvoice.gr

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ

2) Στις 04-02-2014 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία 7 μελών τού Δ.Σ. τού Δ.Σ.Α. (Βερβεσός, Γαλετσέλλης, Καμενόπουλος, Μπουλούκος, Ραχιώτης, Τσαγκλή και Χριστοδούλου), Ανοιχτή Ενημερωτική Συνέλευση Αθηναίων Δικηγόρων στο θέατρο «ΑΚΡΟΠΟΛ», με θέμα την ενημέρωση για τα οικονομικά πεπραγμένα του Δ.Σ.Α. κατά τα έτη 2011-2013. Εκεί διατυπώθηκαν καταγγελίες σε σχέση με την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.Α. κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Μέρος της εν λόγω ενημερωτικής συνέλευσης μπορείτε να παρακολουθήσετε στα βίντεο παρακάτω:  

3) Ακολούθησε τηλεοπτική εκπομπή στις 17-02-2014 στην οποία, ο Παναγιώτης Γαλετσέλλης έκανε σοβαρές καταγγελίες για την οικονομική διαχείριση αλλά και για τη λειτουργία του Πειθαρχικού επί προεδρίας Αδαμόπουλου. Παρακολουθήστε το σχετικό video με τις καταγγελίες και  τις απαντήσεις του νυν Προέδρου τού Δ.Σ.Α. (το επίμαχο κομμάτι  για την οικονομική διαχείριση από 54:20).

4) ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΔΕΙΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ.Α. ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2011-2013:

α) Το ενημερωτικό σημείωμα για την οικονομική κατάσταση του ΔΣΑ 2011-2013 των συμβούλων τού Δ.Σ.Α. Δημήτρη Βερβεσού, Θωμά Καμενόπουλου, Γιώργου Μπουλούκου και Χριστίνας Τσαγκλή:

β) Αιτήσεις του συμβούλου Παναγιώτη Γαλετσέλλη προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. για θέματα οικονομικής διαχείρισης:

Οι παραπάνω σύμβουλοι έκαναν και έγγραφα αιτήματα προς την οικονομική υπηρεσία του Συλλόγου για να τους δοθούν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα 2011-2013. Η απάντηση και τα σχετικά στοιχεία τούς δόθηκαν, από το Λογιστήριο του Δ.Σ.Α., με καθυστέρηση τουλάχιστον πέντε μηνών!  Δείτε τα οικονομικά στοιχεία που εν τέλει τούς χορηγήθηκαν, όπως αυτά δημοσιοποιήθηκαν στο σχετικό προαναφερόμενο ενημερωτικό σημείωμα (κλικ πάνω στις εικόνες και μετά μεγέθυνση):

σάρωση0019
σάρωση0020
σάρωση0021
 

5) Οι προαναφερόμενοι σύμβουλοι καταγγέλλουν  την ηγεσία του Δ.Σ.Α. ότι δεν έφερε, ως όφειλε,προς έγκριση ούτε στην Γενική Συνέλευση, ως ο Κώδικας ορίζει, τους προϋπολογισμούς του Δ.Σ.Α. ετών 2011,2012,2013 αλλά ούτε και τους ισολογισμούς των ετών 2011 , 2012 και 2013 προβαίνοντας καθ’ όλο το πιο πάνω χρονικό διάστημα σε δαπάνες και έξοδα με αποφάσεις του Προέδρου και ενίοτε της Διαχειριστικής Επιτροπής, εντός μη νομίμως προϋπολογισθέντων κονδυλίων, αλλά χωρίς να έχει θέσει τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες της περιόδου αυτής προς έγκριση.      

Καταγγέλλουν ότι μετά από δυόμιση χρόνια μονομερούς οικονομικής διαχείρισης με πλήρη συναίνεση των συμβούλων που στηρίζουν το Προεδρείο του ΔΣΑ, η διοίκηση παραμονές εκλογών του Φεβρουαρίου του 2014 έφερε προς έγκριση τρεις ήδη εκτελεσθέντες προϋπολογισμούς και δύο ισολογισμούς παρελθόντων ετών.

Καταγγέλλουν ότι εδώ και μήνες το Λογιστήριο του Συλλόγου δεν έδιδε στοιχεία που ζήτησαν για να λάβουν γνώση αναλυτικά των οικονομικών δεδομένων και μεγεθών.

Καταγγέλλουν ότι μόλις στις 25/11/2013 το Λογιστήριο μετά από έγγραφο αίτημά τους, τούς χορήγησε εγγράφως τα αιτηθέντα στοιχεία από την απλή ανάγνωση των οποίων, εκπλαγήκανε.

Επισημαίνουν ότι εν τέλει στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 14/01/2014 συζητήθηκε το ζήτημα εάν θα εγκριθούν οι προϋπολογισμοί – ισολογισμοί από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων, ή το ζήτημα θα παραπεμφθεί στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. με 12 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 3 λευκά και 2 αποχές δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη κατά νόμο αυξημένη πλειοψηφία για την έγκριση των άνω προϋπολογισμών – ισολογισμών από το Δ.Σ.

Καταγγέλλουν επομένως το Προεδρείο του Δ.Σ., ότι σε πείσμα της ρητής επιταγής του Κώδικα, δεν συγκάλεσε Γενική Συνέλευση του κλάδου για να λάβει αποφάσεις επί του ως άνω ζητήματος.

Επισημαίνουν δε και τα εξής:

Ότι «οι χρήσεις 2011-2012 εμφανίζουν έλλειμμα 608.005 ευρώ και 2.018.472 ευρώ αντίστοιχα , ενώ ήδη με στοιχεία του Οκτωβρίου 2013 ήδη το έλλειμμα είχε φτάσει τα 1.923.211 ευρώ , παρότι τα έσοδα του Δ.Σ.Α. ιδίως λόγω της επιβολής γραμματίου προείσπραξης με το άρθρο 61 παρ.4 του νέου κώδικα Δικηγόρων (επί ποινή απαραδέκτου),αυξήθηκαν από 229.130 ευρώ τον Οκτώβριο 2012 και 239.445,40 ευρώ το Σεπτέμβριο του 2013 σε 530.663,01(!!!) .»

«Αυτό συμβαίνει διότι τα έξοδα του Δ.Σ.Α. αυξήθηκαν ΡΑΓΔΑΙΑ στην τριετία που διέρρρευσε και δη : Η μισθοδοσία ανήλθε σε 4.218.374 ευρώ το 201 Ο ,το 2012 στα 5.031.696 ευρώ , οι αμοιβές τρίτων (ΔΑΠΥ, δικηγόροι, εξωτερικοί συνεργάτες Δ.Σ.Α. ) ανήλθαν στα 481.045 ευρώ το 2010, στα 868.770 το 2012 και ήδη 819.922 ευρώ (έτος 2013) τα διάφορα έξοδα από 1.298.492 ευρώ το 201 Ο ανήλθαν σε 1.483.965 το 2012 και ήδη 1.493.531 ( Οκτώβριος 2013 ).»

«Αν σε αυτά αθροιστούν α) οι δαπάνες των πάσης φύσεως εκδόσεων του Δ.Σ.Α., που έφτασαν σωρευτικά στις 545.000 ευρώ το 2012, μιας και ο Δ.Σ.Α. έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εκδοτικό οίκο και β) η κατασκευή εξοπλισμού του « ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΟΜΗΘΕΑ » με ένα κόστος περί τα 300.000 ευρώ στοίχησε για τα αποθεματικά του Συλλόγου από 18 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που ήταν το 201 Ο ( κεφάλαιο και τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων) να έχουν συρρικνωθεί και να ανέρχονται σήμερα στα 15.456.879 ευρώ (!!!)»

«Οι νέες προσλήψεις προσωπικού και δικηγόρων ανήλθαν σε 56 μισθοδοτηθέντες υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου στη μισθοδοσία εκ των οποίων σήμερα υπηρετούν 35 με διάφορες συμβατικές σχέσεις και 50 δικηγόροι με ΔΑΠΥ εκ των οποίων σήμερα συνεχίζουν να αμείβονται οι 32 και 9 νέες προσλήψεις δικηγόρων με πάγια αντιμισθία (!!!).»

Τέλος ζητούν την ΑΜΕΣΗ σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το θέμα της εγκρίσεως των ισολογισμών – προϋπολογισμών των ετών 2011 – 2013 και τη διενέργεια «εξονυχιστικού διαχειριστικού ελέγχου από Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών».

Γ) Σε σχέση με όλα τα παραπάνω οι ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ επισημαίνουμε τα εξής:

Οι καταγγελίες και η δημοσιοποίηση της κατάστασης από τους προαναφερθέντες συμβούλους του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. ήρθαν πολύ καθυστερημένα. Αφενός έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα, αφετέρου δε, οι ίδιοι έπρεπε να είχαν προβεί και στις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται, για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου σε όλα τα σχετικά ζητήματα (διαδικαστικά και ουσιαστικά). Σε κάθε περίπτωση όμως, οι καταγγελίες είναι πολύ συγκεκριμένες και σοβαρές και σε συνδυασμό με την απαράδεκτη συμπεριφορά της ηγεσίας του Δ.Σ.Α. στα εύλογα και καθόλα νόμιμα αιτήματα των απλών συναδέλφων μας για πληροφόρηση – ενημέρωση σε σχέση με την διαχείριση των οικονομικών στο Σύλλογο, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που σε σχετικό άρθρο μας για τις εκλογές αναφερόμασταν σε «άμεσο και εις βάθος διαχειριστικό έλεγχο στα οικονομικά του Συλλόγου».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ λοιπόν, αφενός από τη σημερινή ηγεσία του Δ.Σ.Α. να δώσει σαφείς και συγκεκριμένες εξηγήσεις, συνοδευόμενες από αντίστοιχα έγγραφα στοιχεία και αφετέρου να γίνει διαχειριστικός έλεγχος ανεξάρτητα από το ποιός θα κερδίσει στις εκλογές. Έχουμε δε την απαίτηση ιδιαίτερα από αυτούς που σήμερα προβαίνουν σε αυτές τις καταγγελίες, εάν και εφόσον εκλεγούν (όσοι ξαναβάζουν υποψηφιότητα), να μην «ξεχάσουν» μετεκλογικά αυτά που λένε προεκλογικά.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  

One thought on “ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.; ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s