Αναλύσεις / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ / Λειτουργία / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Πρακτική εφαρμογή

Άρειος Πάγος: Αυτοτελή τα συνεχόμενα άρτια οικόπεδα με ίδιο ιδιοκτήτη

Exoter_front_closeΔιατηρούν την αυτοτέλειά τους τα συνεχόμενα άρτια οικόπεδα που ανήκουν στον αυτό (ίδιο) ιδιοκτήτη και έχουν περιέλθει στην κυριότητά του με ένα ή πάνω από ένα συμβόλαια.

Αυτό επισημαίνει σε γνωμοδότησή του ο αντεισαγγελέας τού Αρείου Πάγου (Α.Π.), Νικόλαος Παντελής, ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με ανάλογη γνωμοδότηση τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους (ΝΣΚ).

Ειδικότερα, η Ολομέλεια τού ΝΣΚ -με την υπ΄ αριθμ. 67/2011 γνωμοδότησή της- έκρινε ότι «συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα, κείμενα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, που έχουν περιέλθει με διαφορετικά συμβόλαια στον αυτό κύριο ή σε περισσότερους συγκυρίους, χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν αυτοδικαίως ένα ενιαίο οικόπεδο ή γήπεδο».

Στη συνέχεια, οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Αθηνών – Πειραιά – Αιγαίου – Δωδεκανήσου και Κέρκυρας υπέβαλαν στην εισαγγελία τού Αρείου Πάγου το ερώτημα: «Αν, σε περίπτωση κτήσεως συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων από τον αυτό κύριο, με διαφορετικά συμβόλαια, τα οικόπεδα αυτά διατηρούν την αυτοτέλειά τους και εάν μπορούν να μεταβιβασθούν περαιτέρω ως άρτια και αυτοτελή οικόπεδα, σε εφαρμογή των περί αρτιότητας (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση) διατάξεων τής πολεοδομικής νομοθεσίας».

Ο κ. Παντελής αντικρούει τη γνωμοδότηση τής Ολομέλειας τού ΝΣΚ, υπογραμμίζοντας ότι οι θέσεις του (ΝΣΚ) συγκρούονται με τις συνταγματικές επιταγές, αλλά είναι και αντίθετες με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ).

Αναλυτικότερα, ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει ότι η άρση τής αυτοτέλειας των συνεχόμενων οικοπέδων τού ίδιου ιδιοκτήτη, που αποκτήθηκαν με ένα ή περισσότερα συμβόλαια, προσβάλλει το συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα της ιδιοκτησίας και προσκρούει στη συνταγματική αρχή τής αναλογικότητας.

Παράλληλα, όμως, υπογραμμίζει ο κ. Παντελής, και ο ΓΟΚ (άρθρο 2 Ν. 1577/1985) κατοχυρώνει την αυτοτέλεια των συνεχόμενων οικοπέδων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ενόψει των σοβαρών οικονομικών συνεπειών που έχει η άρση της αυτοτέλειας για τον αποκτώντα γήπεδα που συνέχονται με άλλη ιδιοκτησία του, αν ήθελε τούτο ο νομοθέτης, θα διαλάμβανε ειδική και ρητή διάταξη στον ΓΟΚ».

Κατόπιν αυτών, ο εισαγγελικός λειτουργός σημειώνει ότι «είναι φανερό ότι με την συγχώνευση περισσότερων αυτοτελών πραγμάτων σε ένα και την απαγόρευση τής δυνατότητας πώλησης καθενός χωριστά αφενός και την συνακόλουθη αφετέρου απομείωση των πολεοδομικών τους δυνατοτήτων (περιοριστικά αποτελέσματα του ατομικού δικαιώματος), η αξία των πραγμάτων αυτών ελαττώνεται σημαντικά, ενώ η ωφέλεια για το περιβάλλον (επιδιωκόμενος σκοπός, δημόσιο συμφέρον), είναι ασήμαντη, λόγω του ότι πρόκειται για μέτρο όχι γενικό, αλλά τέτοιο που εφαρμόζεται σε μεμονωμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις». Επομένως, καταλήγει ο κ. Παντελής, «υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση τού θιγομένου».

Πέρα από όλα αυτά όμως, ξεκαθαρίζει ο κ. Παντελής, ότι εάν υποτεθεί ότι «συντρέχει αποχρών λόγος» να υιοθετηθούν τα αντίθετα από την γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, τότε για «λόγους ασφάλειας δικαίου, ενδείκνυται να γίνει με ρητή νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα πρέπει με μεταβατικές διατάξεις να λαμβάνει πρόνοια για την μη ανατροπή των καταστάσεων, που ήδη έχουν δημιουργηθεί, σύμφωνα με την αρχή τής προστατευόμενης εμπιστοσύνης τού διοικούμενου».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Από http://www.capital.gr

«Ξεμπλοκάρει» ο Αρειος Πάγος τη δυνατότητα δόμησης χιλιάδων ακινήτων

Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη

«Ξεμπλοκάρει» ο Αρειος Πάγος τη δυνατότητα δόμησης ή πώλησης με ευνοϊκότερους για τους ιδιοκτήτες όρους, πολλών χιλιάδων ακινήτων, σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές της χώρας, λύνοντας ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε πέρσι με την ξαφνική αλλαγή ενός πάγιου καθεστώτος.

Με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) ανέτρεψε πριν από ενάμιση χρόνο ένα πάγιο καθεστώς σχεδόν 40 ετών, που εφαρμοζόταν για τα συνεχόμενα οικόπεδα που αγοράζει σταδιακά σε μία περιοχή (εντός ή εκτός σχεδίου) ο ίδιος ιδιοκτήτης με διαφορετικά συμβόλαια.

40 χρόνια
Ενώ τα οικόπεδα αυτά μπορούσαν επί 40ετία τουλάχιστον να πωλούνται ή να κτίζονται ξεχωριστά το καθένα, το ΝΣΚ έκρινε (κατά πλειοψηφία) ότι πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται όχι ως αυτοτελή, αλλά ως ένα ενιαίο ακίνητο. Η συγχώνευση αυτή προκάλεσε σοβαρές οικονομικές παρενέργειες, διαμαρτυρίες χιλιάδων ιδιοκτητών που είδαν ξαφνικά τον κίνδυνο να μειωθεί άμεσα η αξία της περιουσίας τους τόσο σε περίπτωση πώλησης, όσο και σε περίπτωση δόμησης, αφού θα έπρεπε να μην εφαρμόσουν τους ευνοϊκότερους όρους αρτιότητας (με τους οποίους απέκτησαν σταδιακά τα ακίνητά τους), αλλά να περιοριστούν σε ανέγερση όχι μόνο μικρότερου κτίσματος, αλλά και λιγότερων σε αριθμό κτισμάτων.

Υστερα από σχετικό αίτημα διαφόρων συμβολαιογραφικών συλλόγων, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκρινε ότι πρέπει να ανατραπεί και να μην εφαρμοστεί η απόφαση του ΝΣΚ, γιατί έτσι θίγονται σοβαρά κεκτημένα περιουσιακά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η «αλλαγή γραμμής» του ΝΣΚ μετά 40 χρόνια και έξι αιτήματα προς τον Αρειο Πάγο, υπογραμμιζόταν ότι γίνεται δυσμενέστερη η θέση χιλιάδων ιδιοκτητών και συνεπώς και τα έσοδα του Δημοσίου, προκαλούνται ακυρότητες συμβολαίου λόγω απαγορευμένης κατάτμησης, χάνονται κεκτημένα δικαιώματα πωλητών χωρίς να ευθύνονται σε τίποτα.

Παράλληλα τονιζόταν ότι η επιβολή του νέου καθεστώτος, θα οδηγήσει σε νομικές τεχνικές για καταστρατήγηση της αναγκαστικής συνένωσης οικοπέδων, μέσα από εικονικές δικαιοπραξίες (π.χ. με τη δημιουργία ανάμεσα σε δύο οικόπεδα μίας εικονικής τρίτης ιδιοκτησίας), με την εμφάνιση ως αγοραστή και άλλου προσώπου με απειροελάχιστο ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ.

«Πράσινο φως»
Ο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ν. Παντελής (επόπτης των ερευνών για τα οικονομικά αδικήματα) με σχετική γνωμοδότηση ανάβει «πράσινο φως» για επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος και τάσσεται υπέρ της αυτοτέλειας των οικοπέδων, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται και να κτίζονται ξεχωριστά στον καθένα.

ΠΗΓΗ – http://www.imerisia.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s