Γενική Συνέλευση / ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ / Ε.Α.Δ. / Ολομέλεια / Συνδικαλισμός / Σύλλογοι / Φορολογία

ΕΚΘΕΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

EAD2

Με τη σημερινή, γενικόλογη και εν πολλοίς αβάσιμη, ανακοίνωσή του, ο κ. Αδαμόπουλος εξετέθη ακόμη περισσότερο, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή ρήση «κρείττον το σιγάν». Ειδικότερα:

1. Ο κ. Αδαμόπουλος ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή του, ότι έχει συγκαλέσει τις περισσότερες συνεδριάσεις της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο και μάλιστα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πλην όμως, ο κ. Αδαμόπουλος αποφεύγει να αναφέρει στην ανακοίνωσή του α) πόσες Γενικές Συνελεύσεις έχει συγκαλέσει κατά τη διάρκεια της θητείας του, β) πόσες φορές προκατέλαβε τις αποφάσεις της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με προηγηθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α., γ) ποία θέματα έθετε προς συζήτηση στις περισσότερες συνεδριάσεις της Ολομελείας, δ) εάν τηρούσε και τηρεί όλες τις αποφάσεις της Ολομελείας, ε) εάν σέβεται την αρχή της πλειοψηφίας, στ) τί αποφασίσθηκε στην τελευταία Ολομέλεια των προέδρων και ζ) πώς κατέληξε η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Οι απαντήσεις σ’αυτά τα ερωτήματα δεν ευνοούν τον κ. Αδαμόπουλο. Γι’αυτό, εξάλλου, αποφεύγει να απαντήσει.

2. Ο κ. Αδαμόπουλος κατηγορεί με την ανακοίνωσή του συναδέλφους του, α) ότι έθεσαν ζητήματα «εκτός ημερησίας διατάξεως», β) ότι δεν τα έθεσαν «με τη νόμιμη διαδικασία» και γ) ότι το μοναδικό ζήτημα, το οποίο ήταν στην ημερήσια διάταξη ήταν η επικείμενη τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων. Πλην όμως, σύμφωνα με το από 16-11-2012 δελτίο τύπου της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, το οποίο αναρτήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α. και στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και η ληφθείσα απόφαση για κυλιόμενες αποχές των δικηγόρων πανελλαδικώς, ρητώς αναφέρεται στο τέλος, ότι «Ορίσθηκε νέα Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στην Κομοτηνή 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου, προκειμένου να επανεξετασθεί η κατάσταση και λήψη νέων αποφάσεων». Προφανώς, το δελτίο τύπου δεν αναφερόταν στον Κώδικα Δικηγόρων, αλλά στα νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία θα μας επιβληθούν, στο ζήτημα των ασφαλιστικών ταμείων μας και στο ενδεχόμενο συνεχίσεως των αγωνιστικών κινητοποιήσεών μας. Να, λοιπόν, τί είχε αποφασισθεί να συζητηθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας στην Κομοτηνή. Για ποίο, λοιπόν, λόγο ο κ. Αδαμόπουλος έθεσε στην πρόσκλησή του προς τους συναδέλφους του μόνο το ζήτημα του Κώδικα Δικηγόρων;

Ούτως ή άλλως, εάν η πλειοψηφία των προέδρων έθετε ένα πρόσθετο ζήτημα προς συζήτηση, ο κ. Αδαμόπουλος ήταν και είναι υποχρεωμένος να το θέσει προς συζήτηση (βλ. άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού λειτουργίας της Ολομέλειας). Αυτό επιχειρήθηκε από τους συναδέλφους του, αλλά ο κ. Αδαμόπουλος έσπευσε να το αποφύγει. Θεωρούμε, λοιπόν, απαράδεκτο να μεταβάλλει ο κ. Αδαμόπουλος την πραγματικότητα και να επιτίθεται αδίκως σε βάρος των συναδέλφων του, οι οποίοι έπραξαν το αυτονόητο. Σε κάθε περίπτωση, πρώτος ο κ. Αδαμόπουλος έπρεπε να είχε θέσει αυτά τα ζητήματα και όχι να περιμένει από τους συναδέλφους του να τα θέσουν και να επικαλείται απαράδεκτες δικαιολογίες.

3. Ο κ. Αδαμόπουλος επιχειρεί στην ανακοίνωσή του να εμφανισθεί ως απόλυτα δημοκρατικός, συναινετικός και αγωνιστικός και ως εκπροσωπών την πραγματική βούληση των δικηγόρων. Πλην όμως, α) αποφεύγει συστηματικώς να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, στην οποία δίνεται η δυνατότητα δημοκρατικής εκφράσεως των δικηγόρων και β) δεν λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις των συναδέλφων του και εν γένει της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικηγόρων. Σ’ό,τι δε αφορά στη δήθεν αγωνιστικότητά του, ως προς την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των δικηγόρων και των Ελλήνων πολιτών, επισημαίνουμε, για μία ακόμη φορά, τα εξής:

Όλως τυχαίως, ο «αντιμνημονιακός» λόγος του κ. Αδαμόπουλου και οι «αντιμνημονιακές» πράξεις του κράτησαν όσο και ο «αντιμνημονιακός» λόγος και οι «αντιμνημονιακές»  πράξεις τής Ν.Δ. Στα πλαίσια αυτά ο κ. Αδαμόπουλος, ως πρόεδρος του Δ.Σ.Α. προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μόνο κατά του πρώτου μνημονίου και διαφόρων εφαρμοστικών νόμων του. Όταν, όμως, το κόμμα της Ν.Δ. ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και όλους τους υπόλοιπους εφαρμοστικούς νόμους, συνέπεσε και η παύση κάθε «αγωνιστικότητος» του κ. Αδαμόπουλου. Εκτός και εάν ο κ. Αδαμόπουλος προσέφυγε και κατά του δευτέρου μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων και δεν το έχει γνωστοποιήσει στον δικηγορικό κόσμο. Εάν έχει προσφύγει, ας μας το πει να το μάθουμε και εμείς. Τον έχουμε προκαλέσει πολλάκις, αλλά δεν έχει απαντήσει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς απλώς επισημαίνουμε τα γεγονότα και τις περίεργες συμπτώσεις. Ούτως ή άλλως, ο κ. Αδαμόπουλος είναι τόσο «αντιμνημονιακός», όσο και οι τρεις αρχηγοί των τριών συγκυβερνώντων κομμάτων.

4. Ο κ. Αδαμόπουλος ισχυρίζεται αορίστως στην ανακοίνωσή του, ότι έχει πράξει πάρα πολλά για την προάσπιση του κλάδου των δικηγόρων. Στα πλαίσια αυτά απαριθμεί απλώς πόσες φορές συγκάλεσε συνεδριάσεις της Ολομέλειας και πόσες φορές συναντήθηκε με εκπροσώπους άλλων επιστημονικών κλάδων. Πλην όμως, δεν αναφέρει ούτε καν μία επιτυχία του, ούτε καν ένα δυσμενές μέτρο, το οποίο να απέτρεψε ή να ανέτρεψε με τις δήθεν «θεσμικές» (μάλλον ανύπαρκτες) αντιδράσεις του. Ο καθένας μας κρίνεται, τόσο από τις προθέσεις του, όσο και εκ του αποτελέσματος. Τις μεν προθέσεις του τις αμφισβητούμε σφόδρα και δικαιολογημένα (ο ίδιος έδωσε αυτό το δικαίωμα κατ’επανάληψη), τα δε αποτελέσματά του είναι μηδενικά. Μόνο οι εκπρόσωποι των μηχανικών, των φαρμακοποιών, των ιατρών, των δικαστών και των εισαγγελέων συγκαλούν γενικές συνελεύσεις, αγωνίζονται για τους κλάδους τους και ενίοτε επιτυγχάνουν νίκες (μικρές ή μεγάλες). Ούτως ή άλλως, πρόκειται για αγώνα μακρύ και δύσκολο.

5. Ακόμη και για το φορολογικό δικαιωθήκαμε, καθότι σήμερα ανακοινώθηκε, ότι θα κατατεθεί το φορολογικό νομοσχέδιο και, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφίσεώς του εντός ολίγων μόνο ημερών. Να δούμε τώρα, εάν θα προλάβει ο «θεσμικός» κ. Αδαμόπουλος να αποδείξει την «αγωνιστικότητά» του κατά των μνημονίων και εάν θα προλάβει να συγκαλέσει μία ακόμη συνεδρίαση της Ολομέλειας των προέδρων ή εάν θα μας πει στο τέλος, ότι ήθελε, αλλά δεν πρόλαβε!

6. Σ’ό,τι αφορά στις τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων, ο κ. Αδαμόπουλος αναφέρει στην ανακοίνωσή του, ότι «Το σύνολο των απόψεων που εκτέθηκαν κατά τις ως άνω συνεδριάσεις θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη …». Ποίος, αλήθεια, θα τις αξιολογήσει; Ποίος κρίνει και αποφασίζει για το ποίες και πόσες θα είναι οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων;

Δυστυχώς, ο κ. Αδαμόπουλος και οι «σύμμαχοί» του παραδίδουν αμαχητί τον δικηγορικό κόσμο. Εάν δεν μπορεί ή δεν θέλει να αγωνισθεί, ας παραιτηθεί και ας αφήσει τις δικαιολογίες. Οι ευθύνες του έναντι των δικηγόρων της Αθήνας, ως προέδρου του Δ.Σ.Α., και όλων των δικηγόρων της χώρας, ως προέδρου της Ολομέλειας των προέδρων της χώρας, είναι μεγάλες. Οφείλει να τις αναλάβει.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

Advertisements

One thought on “ΕΚΘΕΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Παράθεμα: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ! | Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s