Αναλύσεις / Ανεξάρτητες Αρχές / ΕΚΛΟΓΕΣ / Κριτική / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Πρακτική εφαρμογή

Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αμέσως μετά τις εκλογές της 6 Μαϊου, επισημάνθηκε ότι οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν με την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ απογραφή, δηλαδή αυτή του 2011, η οποία έχει ισχύ από τις 27 Μαϊου 2012 που ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 54, παράγραφος 2:
«Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.»
Η απογραφή αυτή θα έφερνε αλλαγές στην κατανομή των βουλευτικών εδρών και θα άλλαζε τον χάρτη των εκλογικών κέντρων. Θα σημειωνόταν αύξηση των εδρών στα μεγάλα αστικά κέντρα και μείωση σε αρκετούς νομούς.
Για το ζήτημα έχουν ήδη τοποθετηθεί αρκετοί συνταγματολόγοι, όπως ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Ανδρέας Δημητρόπουλος, ο οποίος, μεταξύ των παραπάνω, επισήμανε επίσης ότι:
«Κατά την προσωπική μου άποψη και οι εκλογές που πέρασαν θα έπρεπε να γίνουν με βάση την τελευταία απογραφή, αν η υπηρεσία τα είχει δημοσιεύσει εγκαίρως.»

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών), κατήγγειλε πριν τις εκλογές την ΕΛΣΤΑΤ και δήλωσε την ανησυχία του για οξύτατη συνταγματική κρίση:

Η σχετική δήλωσή του είχε ως εξής:

«ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α. ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Καταχωρήθηκε: 31-05-2012

 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 2 του Συντάγματος, «[ο] αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.»Εν προκειμένω, η τελευταία απογραφή ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) την 24η Μαΐου 2011 – ημερομηνία η οποία επιβεβαιώνεται επίσημα και αδιαμφισβήτητα από σχετικό Δελτίο Τύπου της ίδιας της Αρχής – και ως εκ τούτου, καθόσον έχει ήδη παρέλθει έτος από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της ως άνω απογραφής, τα αποτελέσματα αυτής θεωρείται ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας θα έπρεπε να καθοριστεί με βάση το νόμιμο πληθυσμό των εκλογικών περιφερειών, όπως προέκυψε, σύμφωνα με την απογραφή αυτή.

Αυτό όμως δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να υφίσταται εξαιρετικά σοβαρή συνταγματική παράλειψη, καθώς, στο μέτρο που εκτιμάται ότι έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές στην κατανομή του πληθυσμού ανά περιφέρεια σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή (2001), που, αντιστοίχως, συνεπάγεται αλλαγές στον αριθμό των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, οι ενστάσεις που, μετά βεβαιότητας θα ασκηθούν κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου, ενδέχεται να οδηγήσουν όχι μόνο σε μαζική ανακατανομή των βουλευτικών εδρών σε μεγάλο μέρος εκλογικών περιφερειών αλλά και σε επαναπροσδιορισμό της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης κάθε κόμματος, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο ακόμα και την εμπιστοσύνη της Βουλής προς την τότε Κυβέρνηση, και κατ’ επέκταση την ίδια την κυβερνητική σταθερότητα.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών – εκφράζει την έντονη θεσμική ανησυχία του για τον κίνδυνο πρόκλησης οξύτατης συνταγματικής κρίσης, η οποία, πέρα από τα σοβαρότατα προβλήματα που αναμένεται να προκαλέσει στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, θα θέσει υπό αμφισβήτηση και το διεθνές κύρος της χώρας μας – διαπιστώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με τη (μη) δημοσίευση των στοιχείων της τελευταίας απογραφής από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τρόπο ώστε να καθίσταται επί του παρόντος ανέφικτη η κατ’ ουσία εφαρμογή του άρθρου 54 παρ. 2 του Συντάγματος, – ζητεί την παραίτηση της Διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., και – επιφυλάσσεται για την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των μελών της εν λόγω Αρχής καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που πράξεις ή παραλείψεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρήζουν διερεύνησης και ποινικής αξιολόγησης. Υπενθυμίζουμε ότι, ήδη από την 29η Σεπτεμβρίου 2011, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνώνέχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τη διάπραξη σοβαρότατων αξιοποίνων πράξεων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. που αφορούν σε παράνομη διόγκωση του αναθεωρημένου ελλείμματος του 2009 σε 15,4%, με τελικό αποτέλεσμα την υπαγωγή της Ελλάδας στο Μνημόνιο και τη συνακόλουθη επιβολή στη χώρα σκληρών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων σε βάρος του Ελληνικού Λαού.

Ο ΠρόεδροςΓιάννης Δ. Αδαμόπουλος»

Επίσης, στην εφημερίδα τα ΝΕΑ, ο εκλογολόγος κ. Ηλ. Νικολακόπουλος, με άρθρο του, άσκησε κριτική στην ΕΛΣΤΑΤ για τη σημαντική καθυστέρηση.
Εφόσον λοιπόν οι εκλογές διενεργήθηκαν στις 17 Ιουνίου και η κατανομή εδρών ΔΕΝ έγινε σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έστω και λόγω ολιγωρίας της ΕΛΣΤΑΤ, θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ.

Δεύτερο φλέγον ζήτημα, το οποίο καθιστά τα εκλογικά αποτελέσματα προς αμφισβήτηση είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων που παρουσιάστηκε:

Αναφέρονται 9.951.970 εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. http://ekloges.ypes.gr/v2012b/public/index.html#%7B
Όμως, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της απογραφής του περασμένου Μαίου, οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ανέρχονται σε 10.787.690
Δείτε εδώ στη σελ. 37: http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_01_0003_00040.pdf
Δηλαδή, οι ανήλικοι (μη εγγεγραμμένοι) είναι μόνο 835.720 ;;;;;;;
Όταν σύμφωνα με τη στατιστική του 2008 είναι πάνω από 2.000.000;;;;;;;;;;;;;;;
Από το 2001 έως το 2009, τα στοιχεία αναφέρουν 542.545 θανάτους. Αναλογικά, από το 2009 έως και το 2012, οι αποβιώσαντες αντιστοιχούν συνολικά σε 758.500.
Λογικά λοιπόν από τους εγγεγραμμένους θα πρέπει να αφαιρεθούν τουλάχιστον 750.000.

Τέλος ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κ. Άλκης Δερβιτσιώτης, σε συνέντευξή του στον Παρατηρητή τής Θράκης (ΠτΘ)  αναλύει τους λόγους για τους οποίους είναι αντισυνταγματική η εκλογική διαδικασία της 17ης Ιουνίου με βάση την απογραφή του 2001. 

«Οι εκλογές πρέπει να γίνουν με την απογραφή του 2011»
ΠτΘ: Ο συνταγματολόγος κ. Σωτηρέλλης υποστηρίζει ότι είναι ανεπίτρεπτο να γίνουν οι εκλογές με τα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής. Είναι έτσι; Και εν τέλει πώς προχωράμε έτσι παραβαίνοντας το Σύνταγμα; Ένα σταθερό δεν θα αφήσουμε σε αυτή τη χώρα;

Α.Δ.: Φοβάμαι ότι ο κ. Σωτηρέλλης έχει λόγον, όχι αληθείας, αλλά τουλάχιστον βλέπω λόγο να συμφωνήσω μαζί του. Κατ’ αρχάς το για ποιο λόγο είναι δυνατόν η απογραφή να δημιουργήσει θέμα συνταγματικότητας θα σας το πω με ένα προσωπικό παράδειγμα. Το πατρικό μου και η οικογενειακή μου μερίδα εξακολουθούν να βρίσκονται αλλού. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 που κατοικώ στην Κομοτηνή. Εγώ είμαι πραγματικός πληθυσμός της Κομοτηνής, δεν είμαι όμως μόνιμος πληθυσμός αυτής της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι αν απογραφώ θα πρέπει ο απογραφέας να έχει υπόψη του, και να το δηλώσω εγώ, και να με δηλώσει εκεί που είναι η οικογενειακή μου μερίδα. Δηλαδή όταν έρθει η στιγμή να γίνει η διαίρεση του συνολικού πληθυσμού των Ελλήνων δια του 288 που είναι οι βουλευτικές έδρες που κατανέμονται στις στενές εκλογικές περιφέρειες, για να βρεθεί ένας πλασματικός αριθμός Ελλήνων πολιτών, στον οποίο αριθμό αντιστοιχεί κάθε βουλευτική έδρα, δεν προσμετρώνται οι δώδεκα έδρες του Επικρατείας, και ο οποίος αριθμός θα διαιρεθεί με τον μόνιμο πληθυσμό της περιφέρειας για να βρούμε τον αριθμό των εδρών. Αν εγώ λοιπόν απογραφώ, ενώ δεν είμαι νόμιμος πληθυσμός στο νόμιμο πληθυσμό της Ροδόπης, αυξάνω την έδρα της Ροδόπης. Δια αυτής της μεθόδου έχουμε για παράδειγμα τις έδρες της Ροδόπης οι οποίες είναι τρεις, ενώ κατά το παρελθόν, όταν πρωτοήρθα εδώ, θυμάμαι το νομό Ροδόπης τετραεδρικό. Η Ροδόπη απώλεσε την τέταρτη έδρα όταν απώλεσε και τον αντίστοιχο αριθμό πολιτών. Αυτή η έδρα μεταφέρθηκε κάπου αλλού. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, και με βάση τα στοιχεία από δημοσιογραφική ενημέρωση, στο λεκανοπέδιο στο οποίο έχει σωρευτεί άλλο ένα εκατομμύριο Ελλήνων πολιτών πρέπει να προστεθούν έδρες που θα αφαιρεθούν από τις εκλογικές περιφέρειες που απωλέσθη πληθυσμός. Για παράδειγμα ο Νομός Ηλείας είναι εξαεδρική περιφέρεια, με βάση όμως την απογραφή του 2011 πρέπει να περιορισθεί σε τέσσερις έδρες. Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι εννεαδρική περιφέρεια και γίνεται οκταεδρική, ο νομός Αχαΐας που είναι δεκαεδρική χάνει δύο έδρες και γίνεται οκταεδρική. Οι έδρες τις οποίες έχουμε σήμερα στις εκλογικές περιφέρειες έχουν κατανεμηθεί σε αυτές τις στενές εκλογικές περιφέρειες με βάση την απογραφή του 2001, αλλά με βάση την απογραφή του 2011 θα πρέπει να γίνει ανακατανομή εδρών. Η συνταγματικότητα ή η αντισυνταγματικότητα αυτής της διαδικασίας βρίσκεται στο ότι για παράδειγμα, όταν θα κατέβω στο Νομό Ηλείας και θα ψηφίσω με άλλους 140000 συμπολίτες μου θα αναδείξουμε έξι βουλευτές εάν παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, εάν όμως γίνει η ανακατανομή των εδρών θα αναδείξουμε μόλις τέσσερις βουλευτές. Η αντισυνταγματικότητα έγκειται ακριβώς σε αυτό τον ιδεατό πλασματικό αριθμό ψηφοφόρων στον οποίο αντιστοιχεί μια έδρα. Αυτό αν το εξετάσουμε συμφέρει διαχρονικά κάποιους οι οποίοι έχουν κυβερνήσει και σπεύδω να διευκρινίσω ότι το ίδιο πράγμα είχαμε και προδιδακτορικά. Είχαμε εκλογικές περιφέρειες, όπως η Καστοριά, που σήμερα είναι διεδρική, που κατά την διεξαγωγή εκλογών, ενώ είχε φύγει όλος ο πληθυσμός, οι Καστοριανοί εξακολουθούσαν να στέλνουν οκτώ βουλευτές στη βάση παλαιότερων απογραφών στη Βουλή. Αυτό πριμοδοτεί εμμέσως εκείνον ο οποίος κυβερνά. Για να αντιμετωπισθεί αυτό το θέμα, γιατί το πρόβλημα δεν προκύπτει τώρα, αλλά πρωτοπροέκυψε στις εκλογές του 1993. Είχε προηγηθεί η απογραφή του 1991, αλλά η τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δεν πιθανολογεί ότι θα κάνει πρόωρες εκλογές, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, δεν θέλω να υπεισέλθω για να μην θεωρηθεί γκρίζος ή έμμεσος λόγος, ότι λειτουργώ ως ραδιοφωνικός προβοκάτορας για τα ενδοκομματικά του κόμματος, και οδηγηθήκαμε σε εκλογές το 1993 οι οποίες έπρεπε να διεξαχθούν χωρίς να υπάρχει νομική υποχρέωση με βάση την απογραφή του 1991. Ο μακαρίτης ο Κεφαλογιάννης που ήταν υπουργός Εσωτερικών δεν είχε προλάβει να κάνει τον ανασχεδιασμό των εδρών στις στενές εκλογικές περιφέρειες και αναγκάσθηκε να κάνει τις εκλογές με βάση την απογραφή του 1981, που σήμαινε ότι διατηρούνταν οι έδρες έτσι όπως ήταν στις εκλογικές περιφέρειες, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο νόμιμος πληθυσμός, οι νέες συνθήκες νομίμου πληθυσμού. Έγινε προσφυγή στο εκλογοδικείο τότε και ο εισηγητής είχε πει ότι οι εκλογές είναι παράνομες, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό, διότι θα συνεπέφερε μείζονες αναστατώσεις. Ακριβώς για να αποφευχθεί στο μέλλον αυτό κατά την διάρκεια αναθεώρησης του συντάγματος που έλαβε χώρα το 2001 ο εισηγητής της τότε πλειοψηφίας και νυν αρχηγός του κόμματός του, είχε εισηγηθεί και τελικά περιελήφθη στο άρθρο 54 παράγραφος 2 η εξής ρύθμιση: «Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει». Και προσθέτει ότι «τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της». Δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόνοια ή αβελτυρία αλλά ο κ. Σωτηρέλης είπε το αυτονόητο το οποίο συνάγεται από την απλή ανάγνωση αυτού. Αυτή τη στιγμή είτε έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα της απογραφής είτε όχι το σύνταγμα θεωρεί ότι έχουν δημοσιευτεί και πρέπει οι εκλογές να γίνουν δια αυτής της απογραφής. Τα συνταγματικά προβλήματα που έχουν ανοίξει αυτήν την περίοδο είναι πολλά. Άνοιξε η Βουλή, ορκίστηκαν οι βουλευτές δικαίως, διότι έγιναν, εξ όσων πληροφορήθηκα υπήρξαν σκέψεις να μην ανοίξει η βουλή, όπερ σήμαινε νομικά τουλάχιστον ότι οι αποφασίσαντες, ευτυχώς που δεν το αποφάσισαν, αλλά αν το αποφάσιζαν, θα αποφάσιζαν να αγνοήσουν την απόφαση του ανώτερου κρατικού οργάνου, που είναι το εκλογικό σώμα, διότι η απόφασή μας είναι η συγκεκριμένη σύνθεση της Βουλής, θα αγνοούσαν λοιπόν την βουλή, δεν θα όρκιζαν βουλή. Ήθελαν να το αποφύγουν γιατί εγείρονται σκέψεις, αν ανοίξει η βουλή και ακολούθως διαλυθεί, διότι πρέπει να γίνουν εκλογές, διότι δεν προκύπτει κυβέρνηση από τη σύνθεση της Βουλής, έστω και για δύο ημέρες είναι μια ολόκληρη κοινοβουλευτική περίοδος, που σημαίνει τι γίνεται με τα θέματα παραγραφής ή παρέλευσης της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 86, ένα επίσης άλλο πρόβλημα συνταγματικής τάξης.
Είμαι επιφυλακτικός σε λόγο που λέει ότι πέραν του συντάγματος υπάρχει και η λογική»
ΠΗΓΕΣ: http://ksipnistere.blogspot.gr, http://www.dsa.gr, http://www.paratiritis-news.gr
Advertisements

One thought on “Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Παράθεμα: Εκλογοδικείο: Απόρριψη ενστάσεων για το θέμα της απογραφής | Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s